Suomalaiset keräilyrahat - meiltä ympäri maailmaa

Kirjaudu

Tervetuloa

Ostoskorisi on tyhjä.

Hoppa till svensk version | Jump to English version

Vieraillessasi verkkokaupassamme tallentuu laitteesi kiintolevylle automaattisesti evästeitä.

Käyttämällä sivustoa ja antamalla tietojasi sivustolla, annat suostumuksesi siihen, että käytämme tietojasi tässä selosteessa kerrotulla tavalla.

Mikä on eväste?

Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka sisältävät pienen määrän tietoa. Evästeet ladataan laitteellesi kun vierailet verkkosivulla. Vieraillessasi uudestaan sivustolla se tunnistaa tallentuneet evästeet. Tämä mahdollistaa kohdistetun tiedon lähettämisen nettiselaimellesi. Eväste voi sisältää tekstiä, numeroita tai tietoa kuten päivämääriä, mutta evästeisiin ei koskaan tallennu henkilökohtaisia tietoja. Eväste ei ole sovellus, eikä se voi toimittaa viruksia laitteellesi. Selaimet lähettävät evästeen vain sille laitteelle, joka on sen alun perin käyttäjälle lähettänyt.

Kauanko eväste säilyy tallennettuna selaimellani?

Evästeet pysyvät tallessa enintään 24 kuukautta viimeisestä sivustovierailusta.

Suomen Monetan verkkokaupan käyttämät evästeet:

Välttämättömät evästeet
Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta pystyt käyttämään sivustoamme ja verkkokauppaamme. Esimerkiksi ostosten teko verkkokaupassamme ei olisi mahdollista ilman evästeitä.

Tallennamme ainoastaan yksilöllisen tunnisteen, joka mahdollistaa ostosten teon verkkokaupassa. Emme tallenna henkilökohtaista tai seurattavaa tietoa. Tallennamme tunnisteen teknisten vaatimusten vuoksi, jotta sivustomme toimisi kunnolla.

Suorituskykyyn liittyvät evästeet
Suomen Monetan verkkokauppa käyttää evästeitä sivuston suorituskyvyn parantamiseen. Suorituskykyyn liittyvät evästeet keräävät tietoa verkkosivun käytöstä; tekniset toiminnot, sivustoliikenteen mittaus sekä mainonta. Tilastoimme massana sivuston kävijöitä ja heidän sivustokäyttäytymistään, jotta voimme kehittää sivuston sisältöä.

Kolmannen osapuolen evästeitä käytetään seuraavasti

 • kävijätietojen kerääminen Google Analytics -työkalujen avulla
 • uudelleenmarkkinointi Google Analyticsin avulla muilla sivustoilla
 • Google Display ‑verkoston mainosnäyttöjen raportointi
 • Google Analyticsin demografisten tietojen ja kiinnostuksen kohteiden raportointi
 • sisällön jakamisen mahdollistaminen sosiaaliseen mediaan
 • Googlen AdWords-palvelu ostopäätösten seurantaan ja mainosten uudelleenkohdentamiseen. Näiden evästeiden voimassaoloaika on 90 päivästä kahteen vuoteen.
 • Facebookin evästeitä kohdentamaan mainontaa vierailemiisi sivuihin perustuen ja seuraamaan Facebookissa tehdyn mainonnan tehoa

Googlen evästeet
Käytämme Google Analytics -järjestelmää verkkosivuston käytön analysointiin. Google Analytics tuottaa tilastoja ja muuta tietoa verkkosivuston käytöstä kävijöiden tietokoneisiin tallennettujen evästeiden avulla. Lyhyesti Googlen evästeiden suorittamat tehtävät:

 • yksittäisten kävijöiden erottaminen toisistaan
 • edellisten käyntien ajankohdan muistaminen
 • liikenteen lähdetietojen seuraaminen
 • käynnin keston määrittäminen

Google tallentaa ja käyttää näitä tietoja 30 minuutista kahteen vuoteen evästeen tyypin mukaan. Googlen tietosuojakäytäntö on saatavilla osoitteessa http://www.google.com/privacypolicy.html
Google Analyticsin evästeiden käytön voit tällä hetkellä estää tällä Googlen selaimeen asennettavalla ohjelmalla https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Miten poistan tai estän evästeet?

Jos et halua evästeitä laitteellesi, tutustu laitteesi tai internetselaimesi ohjeisiin. Kannattaa huomioida, että ostosten tekeminen tässä verkkokaupassa ei ole mahdollista ilman evästeitä.

 • Internet Explorerissa “Työkalut”, “Internet-asetukset”, “Tietosuoja” ja valitse “Estä kaikki evästeet” liukusäätimellä.
 • Firefoxissa “Työkalut”, “Asetukset” ja “Tietosuoja”.
 • Safarissa “Asetukset” ja “Yksityisyys”.
 • Google Chromessa “Asetukset” ja “Tietosuoja”.

Mahdollisuutesi vaikuttaa kohdennettuun mainontaan: http://www.youronlinechoices.com/fi/

Svensk version

Då du besöker vår nätbutik sparas cookies automatiskt på din apparats hårdskiva. Genom att använda webbplatsen och ge dina uppgifter på webbplatsen ger du ditt medgivande till att vi använder dina uppgifter på det sätt som anges i den här beskrivningen.

Vad är en cookie?

Cookies är textfiler, som innehåller en liten mängd information. Cookies laddas ned på din apparat då du besöker en webbplats. Då du nästa gång besöker webbplatsen, känner denna igen cookies som lagrats. Detta gör det möjligt att skicka riktad information till din webbläsare. En cookie kan innehålla text, siffror eller information, t.ex. datum, men personuppgifter sparas aldrig i cookies. En cookie är inte en app, och den kan inte smitta din apparat med virus. Webbläsare skickar cookies bara till den apparat som ursprungligen har skickat den till användaren.

Hur länge lagras en cookie på min webbläsare?

Cookies lagras i högst 24 månader från det senaste besöket på en webbplats.

Cookies som används av Nordic Monetas nätbutik:

Nödvändiga cookies
Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats och vår nätbutik. Du kan t.ex. inte göra inköp på vår nätbutik utan cookies.

Vi lagrar endast en individuell identifierare som möjliggör inköp på webbutiken. Vi sparar ingen personlig eller spårbar information Vi lagrar identifieraren på grund av tekniska krav, för att vår webbplats ska fungera ordentligt.

Till prestanda anknutna cookies
Nordic Monetas nätbutik använder cookies för att förbättra webbplatsens prestanda. De till prestanda anknutna cookies samlar information om användningen av webbplatsen: tekniska funktioner, mätning av trafiken på webbplatsen samt reklam. Vi statistikför besökarna på webbplatsen som en massa för att kunna utveckla innehållet på webbplatsen.

Tredjeparts cookies används enligt följande

 • uppgifter om besökare samlas in med verktyg från Google Analytics
 • återmarknadsföring med stöd av Google Analytics på andra webbplatser
 • rapportering av reklamvisning via nätverket Google Display
 • rapportering av de demografiska uppgifterna och föremålen för intresse i Google Analytics
 • möjliggöra delning av innehållet i sociala medier
 • Googles tjänst AdWords för uppföljning av köpbeslut och återriktning av reklam. Dessa cookies är i kraft från 90 dagar till två år.
 • Facebooks cookies för att rikta reklam enligt webbplatserna som du har besökt och för att följa effekten av reklam på Facebook.

Cookies från Google
Vi använder systemet Google Analytics för analyser av användningen av webbplatsen. Google Analytics producerar statistik och annan information om användningen av en webbplats genom cookies som sparas i besökarnas datorer. Uppgifterna som cookies från Google utför i korthet:

 • särskilja individuella besökare
 • minnas tidpunkten för föregående besök
 • följa upp källinformation om trafiken
 • notera besökets längd

Google lagrar och använder dessa uppgifter från 30 minuter till två år, beroende på typen av cookie. Googles dataskyddspolicy finns på http://www.google.com/privacypolicy.html
Du kan för närvarande hindra användningen av cookies från Google Analytics med det här programmet från Google, som ska installeras på webbläsaren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Hur kan jag radera eller blockera cookies?

Läs användarinstruktionen för din apparat eller webbläsare, om du inte vill få cookies på din apparat. Observera, att det inte är möjligt att göra inköp på den här nätbutiken utan cookies.

 • Internet Explorer: välj “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och välj “Blockera alla cookies” med skjutreglaget.
 • Firefox: “Verktyg”, “Inställningar” och “Sekretess”.
 • Safari: “Inställningar” och “Integritet”.
 • Google Chrome: “Inställningar” och “Sekretess”.

Dina möjligheter att påverka riktad reklam: http://www.youronlinechoices.com/fi/ 

English version

When you visit our web shop, cookies are automatically stored on the hard drive of your device. By accessing and providing your information on the Website, you consent to the use of your information as described in this policy

What is a cookie?

Cookies are text files that contain a small amount of information. Cookies are downloaded to your device when you visit a website. When you re-visit the site, it will recognize the cookies stored. This makes it possible to send targeted information to your web browser. A cookie may contain text, numbers, or information such as dates, but personal information is never stored in a cookie. A cookie is not an application and cannot deliver viruses to your device. Browsers only send the cookie to the device that originally sent it to the user.

How long will cookies remain stored on my browser?

Cookies remain stored for up to 24 months from the last visit to the site.

Cookies used by the web shop of Nordic Moneta:

Essential Cookies
These cookies are necessary for your use of our site and our web shop. For example, shopping in our web shop would not be possible without cookies.

We only store a unique identifier that allows a customer to shop online. We do not store personal or tracked information. Due to technical requirements, we save the tag to ensure that our site functions properly.

Performance cookies
The Nordic Moneta web shop uses cookies to improve the performance of the site. Performance-related cookies collect information about the use of the website; technical functions, site traffic measurement, and advertising. We compile statistics on site visitors and their site behaviour in order to improve site content.

Third-party cookies are used as follows

 • collecting visitor data with Google Analytics tools
 • remarketing with Google Analytics on other sites
 • reporting on advertising on Google Display Network screens
 • reporting Google Analytics demographics and interests
 • enabling content sharing on social media
 • Google's AdWords service for tracking purchase decisions and re-targeting ads. These cookies are valid for a period of 90 days to two years.
 • Facebook cookies to target advertising based on the pages you visit and monitor the effectiveness of advertising on Facebook

Google cookies
We use Google Analytics to analyse website usage. Google Analytics generates statistics and other information about the use of a website through cookies stored on visitors' computers. In a nutshell, Google's cookies...

 • distinguish between individual visitors
 • remember the time of previous visits
 • track traffic source information
 • monitor the duration of the visit

Google stores and uses this information for 30 minutes to two years, depending on the type of cookie. The Google Privacy Policy is available at http://www.google.com/privacypolicy.html
You can currently block cookies from Google Analytics by using this program installed in your Google browser https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

How do I delete or block cookies?

If you do not want cookies on your device, please see the instructions on your device or internet browser. Please note that it is not possible to make purchases in this web shop without cookies.

 • In Internet Explorer, select "Tools", "Internet Options", "Privacy" and select "Block all cookies" with the slider.
 • In Firefox, "Tools", "Settings" and "Privacy".
 • In Safari, "Settings" and "Privacy".
 • In Google Chrome, "Settings" and "Privacy".

Read about affecting targeted advertising: http://www.youronlinechoices.com/fi/ 

Monetų namaiLa Maison de la Monnaie Belge SPRLNárodní Pokladnice - jeden z hlavních distributorů pamětních mincí a medailíThe London Mint Office. Unrivalled experts in the fascinating world of coins.Samlerhuset. Ingen forpliktelser - 30 dager full returrettLatvijas Monētu namsSuomen Moneta ostaa kiinnostavia ja kysyttyjä juhlarahoja asiakkailta myös takaisinEesti MündiäriMønthuset Danmark. Danmarks største forhandler af mønter og medaljer.