Suomalaiset keräilyrahat - meiltä ympäri maailmaa

Kirjaudu

Tervetuloa

Ostoskorisi on tyhjä.

Moneta.fi maksu- ja toimitusehdot / Leverans- och betalningsvillkor / Terms and conditions for payment and delivery

Hoppa till svensk version | Jump to English version

Hyväksymällä nämä toimitusehdot tilaaja vakuuttaa antamansa asiakastiedot oikeiksi ja olevansa antamiensa tietojen mukainen täysi-ikäinen henkilö.

 • Tuotteen tilaaminen on sopimus, josta syntyy asiakkaalle maksuvelvollisuus.
 • Toimitamme tuotteita vain 18 vuotta täyttäneille asiakkaille.

Toimituskulut

 • Toimituskulut Suomeen: 4,95 € - 6,95 €
 • Toimituskulut ulkomaille: UPS-toimitusmaksu määräytyy kohdemaan ja lähetyksen painon mukaan.

Peruutus- ja palautusoikeus

 • Palautukset Suomessa: Kaikilla tuotteillamme on 14 päivän täydellinen palautusoikeus. Palautus- ja peruutusoppaamme löydät täältä »
 • Palautukset ulkomailta: Kuluttajilla on Suomen kuluttajansuojalaissa säädetty 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Palautusoikeus koskee vain käyttämättömiä tuotteita, jotka palautetaan alkuperäispakkauksessaan. Toimitusmaksuja ei palauteta.

Palautetun tuotteen on oltava käyttämätön ja alkuperäisessä pakkauksessaan. Muista palauttaa kaikki tuotteen osat (mukaan lukien aitoustodistus). Muista liittää lähetykseen yhteystietosi, mukaan lukien pankkitilisi numero. Palauta tuote samassa pakkauksessa, jossa sait toimituksen. Varusta kirjekuori riittävällä postimaksulla ja lähetä se osoitteeseen:

Oy Nordic Moneta Ab / Palautukset
PL 770
00101 Helsinki, Finland

Arvonlisävero

 • Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Lopullinen alv-erittely on nähtävissä tuotteen mukana tulevassa laskussa/lähetteessä.

Maksutavat

 • Lasku (Suomessa asuville)
  Lasku lähetetään tuotteiden mukana. Laskulla on 21 päivän maksuaika. Pidätämme oikeuden toimittaa postiennakolla hyvin arvokkaat lähetykset sekä silloin kun on kyseessä uusi asiakas. Tarvittaessa pyydämme henkilötunnuksesi luottokelpoisuuden tarkistamista varten.

  Veloitamme 5 euron kulut mahdollisesta huomautuslaskusta. Mikäli asiakas laiminlyö sovitun maksuerän suorittamisen eräpäivään mennessä, on Suomen Monetalla oikeus vaatia koko jäljellä oleva velka.
 • Verkkomaksu (Suomessa asuville)
  Verkkomaksu on mahdollinen OP:n, Aktian, Danske Bankin, Handelsbankenin, Nordean, Säästöpankin, S-pankin, POP-pankin ja Oma Säästöpankin asiakkaille. Siirryt verkkokauppamme sivuilta hetkeksi pankin sivuille ja maksat valitsemasi tuotteet suoraan omalta tililtäsi. Maksunsaajana näkyy Avarda / TF Bank, joka huolehtii verkkokauppamme maksunvälityksestä.

 • Korttimaksu (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard)
  Korttimaksun yhteydessä sinut ohjataan Netsin maksukorttipalveluun, missä maksun voi suorittaa turvallisesti. Onnistuneen maksutapahtuman jälkeen istunto palautuu automaattisesti verkkokauppaamme. Maksunsaajana näkyy Avarda / TF Bank, joka huolehtii verkkokauppamme maksunvälityksestä.

Toimitusaika

 • Tuotteidemme toimitusaika on 2 - 4 viikkoa.
 • Tilaukseen sisältyvät tuotteet voidaan toimittaa erillisissä lähetyksissä.

Toimitukset ulkomaille

 • Verkkokaupan kautta tilatut tuotteet toimitamme EU:n alueelle ja Sveitsiin sekä Norjaan.

Tilaussopimusasiat

 • Tilaussopimusten peruutukset, purkamiset sekä laskuihin liittyvät tiedustelut, puh: 09 4770 2167
 • Avardan laskuihin liittyvät tiedustelut: Asiakaspalvelun puhelinnumero on 09 2532 7100 (arkisin 9–17), sähköposti: asiakaspalvelu@avarda.fi
 • Jos tilaussopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Henkilötietojen käsittely

Käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja vaatimalla tavalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystämme löytyy Suomen Monetan tietosuojaselosteesta.


Svensk version

Nordic Monetas allmänna betal- och leveransvillkor

Genom att godkänna dessa leveransvillkor försäkrar beställaren att de kunduppgifter hen har gett är korrekta och att hen är den myndiga person hen utger sig för att vara.

 • Beställning av en produkt utgör ett avtal som påför kunden en betalningsskyldighet.
 • Vi levererar produkter endast till kunder som har fyllt 18 år.

Leveranskostnader

 • Leveranskostnad i Finland 4,95 € - 6,95 €
 • För leverans till utlandet anlitar vi UPS. UPS leveranskostnad bestäms enligt deras tariff, beroende av mottagarland och försändelsens vikt.

Rätt att annullera, returrätt

 • Returer i Finland: Du har 14 dagars öppet köp på alla våra produkter. Våra anvisningar för returer och annullering finns här » 
 • Returer från utlandet: Konsumenter har enligt den finländska konsumentskyddslagen 14 dagar bytes- och returrätt. Returrätten gäller endast på oanvända produkter som skickats tillbaka i sin ursprungliga förpackning. Försändelsekostnader återbetalas inte.

  Produkten måste vara oanvänd och i sin ursprungliga förpackning. Kom ihåg att returnera alla delar av produkten (inklusive äkthetsintyget). Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter och även bankkontots nummer. Returnera produkten i samma förpackning i vilken den levererades till dig. Förse kuvertet med gällande porto och skicka det till:

  Oy Nordic Moneta Ab / Returer
  PB 770
  00101 Helsingfors, Finland

Mervärdesskatt

 • Priserna inkluderar mervärdesskatt.

Betalningssätt

 • Faktura (till mottagare bosatta i Finland) 
  Fakturan bifogas till produkterna. Fakturan har 21 dagar betaltid. Vi förbehåller oss rätten att sända mycket värdefulla försändelser med postförskott, likaså försändelser till nya kunder. Vid behov frågar vi efter din personbeteckning för att kunna kontrollera din kreditvärdighet.

  För en eventuella betalningspåminnelse debiterar vi som kostnad 5 euro. Om kunden underlåter att betala en avtalad rat senast på dess förfallodag har Nordic Moneta rätt att kräva betalning av hela den återstående skulden.

 • Nätbetalning (mottagare bosatta i Finland)
  Kunder till OP, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Sparbanken, S-Banken, POP-pankki och Oma Sparbank. Du flyttas från vår nätbutik till bankens webbplats, där du betalar produkterna du har beställt från ditt eget konto. Betalningsmottagare är Avarda / TF Bank, som handhar förmedlingen av betalningar för vår nätbutik.

 • Kortbetalning (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) - tillgängligt för alla beställningar
  Om du betalar med kort, styrs du till Nets betalkortstjänst, där du tryggt kan genomföra betalningen. Då betaltransaktionen har genomförts, återgår sessionen automatiskt till vår nätbutik. Betalningsmottagare är Avarda / TF Bank, som handhar förmedlingen av betalningar för vår nätbutik.

Leveranstid

 • Leveranstid för våra produkter är 2–4 veckor.
 • Produkterna som ingår i beställningen kan levereras i separata försändelser.

Internationella leveranser

 • Produkterna som beställs på vår nätbutik levereras till mottagare i EU-länder, Schweiz och Norge.

Beställningsavtal

 • Annullering eller hävning av beställningsavtal samt förfrågningar om fakturering, tfn: +358 9 4770 2167
 • Förfrågningar om fakturor från Avarda: Telefonnumret till kundtjänsten är +358 9 2532 7100 (vardagar 9–17), e-post: asiakaspalvelu@avarda.fi
 • Om en tvist som gäller ett beställningsavtal inte kan lösas i godo, kan en konsument låta Konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) behandla saken. Innan konsumenten vänder sig till konsumentklagonämnden ska hen kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar kundernas personuppgifter på av den gällande lagstiftningen om personuppgifter tillåtet och påbjudet sätt. Det finns fler uppgifter om vår behandling av personuppgifter i Nordic Monetas dataskyddsbeskrivning.


English version

Nordic Moneta’s terms of payment and delivery

By accepting these terms of delivery, the orderer warrants that the customer information given is correct and that they are the person of statutory age matching the information given.

 • By ordering a product the customer is entering into a contract entailing the customer an obligation of payment.
 • We deliver products only to customers that are at least 18 years of age.

Delivery costs

 • Delivery costs to addresses in Finland €4.95 - €6.95
 • Deliveries to other countries are handled by UPS. The delivery charge of UPS is determined, according to their service tariff, by the destination country and the weight of the package.

Right to cancel and return

 • Returns in Finland: You may return any product you purchased within 14 days. You will find our return and cancellation guide here »
 • Returns from abroad: Consumers have the 14-day right of exchange and return provided for in the Finnish Consumer Protection Act. The right of return only applies to unused products returned in their original packaging. Delivery fees will not be refunded.

  The returned product must be unused and in its original package. Please remember to return all parts of the product (including the certificate of authenticity). Remember to state your contact details including your bank account number. Return the product in the same packaging in which you received the delivery. Stamp the envelope adequately and send it to:

  Oy Nordic Moneta Ab / Returns
  P.O. Box 770
  00101 Helsinki, Finland

Value added tax

The prices include value added tax.

Methods of payment

 • Invoice (residents of Finland)
  The invoice is sent together with the product. The payment term is 21 days net. We reserve the right to send very valuable items, and deliveries to new customers C.O.D. We may also request your identity code for the purpose of checking your creditworthiness.

  We charge € 5 for requests for payment. If the customer fails to pay the amount agreed by the payment term, Nordic Moneta has the right to call in the entire outstanding debt.

 • Online payment (residents of Finland)
  Customers of OP, Aktia, Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, Säästöpankki, S-Bank, POP-pankki and Oma Savings Bank are able to pay online. You will be transferred to the website of the bank to debit your own account with the payment for the products you selected. Avarda / TF Bank, the handler of the payment transactions of our web shop, will be shown as the recipient.

 • Payment by card (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard) - available for all orders
  If you prefer payment by card, you will be transferred to the card payment service of Nets for a secure payment transaction. After a successful payment transaction the session will automatically return to our web shop. Avarda / TF Bank, the handler of the payment transactions of our web shop, will be shown as the recipient.

Delivery Time

 • We deliver our products within 2–4 weeks.
 • An order may be delivered in separate dispatches.

International deliveries

 • We deliver items ordered at our web shop to EU countries, Switzerland and Norway.

Order contracts

 • For annulments, rescissions and questions regarding invoices, please call: +358 9 4770 2167
 • Questions pertaining to invoices from Avarda: Customer service, tel. +358 9 2532 7100 (Mon-Fri 9–17), email: asiakaspalvelu@avarda.fi
 • In the case of a dispute relating to an order contract that cannot be resolved amicably, a consumer may turn to the Consumer Disputes Board (www.kuluttajariita.fi) for a resolution. Before turning to the Consumer Disputes Board, the consumer should contact the consumer adviser of the magistrate (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Processing of personal data

We process personal data of customers in compliance with the legislation on personal data. For more information on the protection of personal data, please read the privacy policy of Nordic Moneta.

Monetų namaiLa Maison de la Monnaie Belge SPRLNárodní Pokladnice - jeden z hlavních distributorů pamětních mincí a medailíThe London Mint Office. Unrivalled experts in the fascinating world of coins.Samlerhuset. Ingen forpliktelser - 30 dager full returrettLatvijas Monētu namsSuomen Moneta ostaa kiinnostavia ja kysyttyjä juhlarahoja asiakkailta myös takaisinEesti MündiäriMønthuset Danmark. Danmarks største forhandler af mønter og medaljer.