2-euro jubileumsmynt

I likhet med de övriga euroländerna har Finland rätt att årligen ge ut högst två jubileumsmynt med valören 2 euro. De är gängse betalningsmedel och populära samlarobjekt över hela Europa. Specialmynten som är avsedda för samlarändamål säljs alltid helt oanvända. De slås i mindre upplagor än bruksmynten.

Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
  • 2020 års ny finländska specialeuromynt
  • Obegagnat samlarexemplar
  • Åbo universitets 100:e jubileumsår till ära.
5,95 €
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år, proof
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år, proof
  • 2020 års ny finländska specialeuromynt
  • Bara 5000 Proof mynt
  • Åbo universitets 100:e jubileumsår till ära.
22 €