2-euro jubileumsmynt

I likhet med de övriga euroländerna har Finland rätt att årligen ge ut högst två jubileumsmynt med valören 2 euro. De är gängse betalningsmedel och populära samlarobjekt över hela Europa. Specialmynten som är avsedda för samlarändamål säljs alltid helt oanvända. De slås i mindre upplagor än bruksmynten.

Klimatforskning i Finland -specialmynt, proof
Klimatforskning i Finland -specialmynt, proof
 • Det senaste finländska specialmyntet
 • Oanvänt samlarmynt
 • Upplaga bara 5 500 st.
24,95 €
Klimatforskning i Finland -specialmynt Klimatforskning i Finland -specialmynt
Klimatforskning i Finland -specialmynt
 • Det senaste finländska specialmyntet
 • Oanvänt samlarmynt
 • Myntupplaga högst 400 000 stycken
5,95 €
Erasmus-programmet 35 år -specialmynt, proof
Erasmus-programmet 35 år -specialmynt, proof
 • Mynt som euroländerna ger ut gemensamt år 2022 i proofkvalitet
 • Oanvänt samlarmynt
 • Myntupplaga endast 5 500 stycken
24,95 €
Erasmus-programmet 35 år -specialmynt
Erasmus-programmet 35 år -specialmynt
 • Ett mynt som ges ut gemensamt av alla euroländerna
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Historiskt liten myntupplaga
5,95 €
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro, proof
Journalism och öppen informationsförmedling som stöd för demokratin i Finland 2 euro, proof
 • 2021 års första finländska specialmynt
 • Ocirkulerat samlarexemplar
 • Bara 5000 Proof mynt
22 €
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
Universiteten och samhället – Åbo universitet 100 år
 • 2020 års ny finländska specialeuromynt
 • Obegagnat samlarexemplar
 • Åbo universitets 100:e jubileumsår till ära.
5,95 €